Вакансия. Тренер по шахматам

Свободна вакансия тренера по шахматам. Тел. 236-77-91 или 236-01-83